Να συμβουλεύεστε και να ακολουθείτε μόνον τις οδηγίες του ΟΑΣΠ και της Πολιτικής Προστασίας. Να ενημερώνεστε από τα ΜΜΕ για τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες που εκδίδουν. Να θυμάστε ότι ο πανικός είναι χειρότερος από το ίδιο το φυσικό φαινόμενο.icongreen iconred iconorange star redstar iconyellow iconpurple redpulse
2.0 R - 2.9 R 3.0 R - 3.9 R 4.0 R - 4.9 R 5.0 R - 5.9 R 6.0 R - 6.9+ R Depth>20km Depth>60km πρόσφατο
γεγονός
data banner

Η προσπάθεια μας για την ενημέρωση σας είναι καθημερινή.
Δυστυχώς αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος.
Σας παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας αυτή
απενεργοποιώντας κάθε πρόγραμμα που μπλοκάρει τις διαφημίσεις στο site μας.